Språk: Svenska

Välj din shaman färg

Transformice låter dig välja färg på din shaman. Detta verktyg låter dig lätt välja din färg och se hur den ser ut på din shaman.

1. Välj en färg

Shaman

2. Kopiera färgkoden

3. Klistra in färgkoden i Transformice

Fjäder

Klicka på fjädern ovanför menyn där du också väljer shaman svårighetsgrad (denna är inte synlig förrän du har räddat åtminståne 1000 möss). Klistra in koden i textrutan:

Shaman alternativ

Förslag och bugg rapporter till mail@shamancolor.com.